muzyka elektroniczna, el-muzykamoog

Andrzej Dudek-Dürer

Performer, artysta sztuki mediów, kompozytor i muzyk, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wierzy w reinkarnację, jest wcieleniem Albrechta Dürera. Zajmuje się performance, muzyką, instalacją, video, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeżbą, environment, budową instrumentów metafizycznych, działalnością metafizyczno - telepatyczną, antypoezją oraz innymi formami realizacji, wypowiedzi.
Od 1969 roku realizuje life performance Sztuka Butów - Sztuka Spodni - Sztuka Andrzeja Dudka - Dürera /żywa rzeżba/ w Miejscach w Których się Pojawia... Do roku 1978 Andrzej Dudek-Dürer żyje w izolacji.
W 1979 roku rozpoczyna realizację projektów Sztuki Podróży na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii, prezentując performance, wystawy, instalacje, wyklady, warsztaty, video. Jest inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowych Projektów Metafizyczno-Telepatycznych. Jego kompozycje muzyczne, zostały wydane między innymi na kasetach i płytach: Metaphysical Sitar Music(1983), Gregorian Chance with Mark Bloch (1988), Equivalent (1996), Transmutation (1999), Infiltration of the Timespaces (2000), Trans Trip (2001), użyte w autorskich realizacjach video oraz w produkcjach TVP.
Prezentował swoją twórczość i prowadził zajęcia m.in. w: The Art Institute w Chicago, Academy of Art College w San Francisco, Conservatorio National de Musica w Mexico City, School of Art Otago Polytechnic w Dunedin - Nowa Zelandia, The City Art Institute w Sydney, Berkley University w Berkley, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Stypendysta Ministerstwa Kultury w 2002.
Pokazywał prace i działania artystyczne na wielu wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju i zagranicą. Dokumentacje i prace w wielu zbiorach prywatnych i publicznych m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago.

 

O muzyce Andrzeja Dudka-Dürera możemy powiedzieć, że przenosi nas w Nową Erę. W czasach, gdy dominującym obrazem świata stała się informacja - muzyka jest czymś więcej, albowiem zatrzymuje czas i odwołuje się do wrażeń dotykających transcendencji. Muzykę Andrzeja Dudka-Dürera nazywają niektórzy współczesną, inni używają na jej określenie nazw takich jak ambient czy New Age, jeszcze innym przywodzi na myśl skojarzenia z relaksem czy medytacją. Sam autor określa swą twórczość mianem metafizyczno - telepatycznej, mając na myśli nie tylko muzykę, ale również każdy akt twórczy związany najpierw z Jego osobą, a następnie z jej otoczeniem, nie tylko tym najbliższym, ale również wypełniającym obszar myśli i rozumień. Gdyby odwoływać się do znanych nam nazw popularnych gatunków czy stylów w muzyce moglibyśmy ją określić mianem "soul", albowiem wedle słów samego Andrzeja "jest to muzyka duszy". Zarazem będąc tak dogłębnie osobistą - staje się uniwersalną: każdy bowiem słuchając jej jest w stanie tak ją ogarnąć, że znajdzie w niej swoje osobiste problemy, pytania i kwestie, które w potocznym przeżywaniu rzeczywistości wcale się nie pojawiają. I na tym właśnie polega jej związek z medytacją. A medytacja, ma również swoje obiekty i poziomy. Bywa, że słuchacz jest zadowolony osiągnąwszy stan zadowolenia czy relaksu, bywa, że odkrywa w sobie taki rodzaj refleksji, o jaki nigdy sam siebie by nie podejrzewał, lecz bywa i tak, że odbiera tę muzykę jako coś drapieżnego, coś, co niepokoi i powoduje dysonans w jego odczuwaniu świata, niekiedy wręcz taki, że albo w muzyce albo w świecie staje mu się nie nazbyt wygodnie. Zdaniem Andrzeja Dudka-Dürera na tym też może polegać medytacja. Albowiem tak czy inaczej przez medytację zwykło się rozumieć poszukiwanie drogi do integracji ze światem. Andrzej Dudka-Dürera mówi o integracji z Absolutem. której aktem jest muzyka, a formą - harmonia. Mówił w jednym z wywiadów: "Budowa melodyczna tych utworów wytwarza pewien rodzaj spokoju, pewien rodzaj dystansu do świata". Tak więc, dopiero w tej odległości, określanej mianem dystansu, pojawia się Absolut, a myśl transcenduje, czyli przekracza całą potoczność i niekiedy nawet i wyobraźnię, którą - jako uwarunkowaną - ogranicza i krępuje. (...)


Sławomir Gołaszewski

 


Wybrana Dyskografia:


1978 - Jazz from Underground,
1984 -  Metaphvsical Island ... with Rod Summers, 
1984 - Protect Your Psych,
1986 - ...Drop Outs,
1986 - ...To  Returnn,
1986 - Koln Concert,
1989 - Fun... Run...,
1990 - Your Destiny S.F., 
1990 - More...More...,
1990 - Except To...,
1991 - Meta Concert,
1992 -  It Is another,
1992 -  Your destiny,
1992 -  Somewhere else,
1992 -  ... Off breath,
1996 -  Equivalent,
1999 - Transmutation,
2000 - Infiltration  of The Timespaces,
2001 - Trans Trip,
2001 - Selected Compositions,
2001 - Selected Soundtrack,
2002 - Instrumenta ...Object, Sound, Image,
2002 - Koncert dla Henryka,
2003 - Transmutation II,
2004 - Selected  Compositions II (1992-2003) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez kompozytora, materiał umieszczony za zgodą autora, więcej szczegółów na stronie:

www.gnutella.pl/~adudurer
www.sztuka.net.pl


 
Andrzej Dudek-Dürer

« powrót